Il Parc Naziunal Svizzer (PNS) è dapi sia fundaziun l’onn 1914 in territori da cuntrada selvadia rigurusamain protegida en il center da las Alps. Quai vul dir concretamain: Sin ina surfatscha da var 170 km2  pon tut ils process natirals far effect senza restricziuns. La natira vegn per gronda part surlaschada a sasezza. En il PNS èn ils animals, las plantas, ils spazis da viver ed ils process che tutgan tiers dapi passa 100 onns protegids d’influenzas umanas. L’uman daventa in observatur quiet da differents process che furman questa cuntrada alpina unica e che transfurman quella permanentamain. Oz ed er en avegnir hai num en il PNS da permetter process natirals, da perscrutar e documentar quels. Quai betg il davos era per pudair chapir quels adina meglier.

Sin la pagina tudestga preschentain nus intgins da quests process da la natira e mussain tge ch’è concretamain manegià cun la protecziun da quels en il Parc.

To top